Nový investiční manuál Dněpropetrovské oblasti

V přiloženém dokumentu naleznete investiční manuál Dněpropetrovské oblasti.

Cílem manuálu je poskytnout zájemcům o tento region neocenitelné informace, jako je ekonomický profil oblasti, informace o geografické poloze regionu, základní přehled o demografických a ekonomických ukazatelích a také o dopravní a logistické infrastruktuře. Dokument je rozdělený do tří tematických okruhů.  Oddíl nazvaný Ekonomika v číslech poskytuje investorům podrobné informace o hospodářství regionu, včetně jeho hlavních odvětví, výsledků hospodaření podniků, investic a zahraniční ekonomické činnosti, jakož i obchodních dohod, které na Ukrajině působí, daňového systému a preferencí. Závěrečná část dokumentu pojednává o investičních příležitostech, ve kterých jsou nastíněny prioritní investiční směry a oblasti pro realizaci investičních projektů.

Manuál ke stažení zde: https://www.businessklubukrajina.cz/nov-investini-manual-dnpropetrovske-oblasti

Převzato z webu Business klub Ukrajina

Lukáš Martin
/
kategorie Informace z teritoria
zpět