Rada pro obchod a technologie EU - USA (TTC): řešení diskriminačních opatření v Zákoně o snížení inflace a zlepšení vztahů mezi EU a USA

Svaz průmyslu a dopravy se zapojil do příprav stanoviska evropského byznysu před konáním TTC. 

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer a zástupkyně generálního ředitele Luisa Santosová se 5. prosince zúčastnili prvního zasedání dialogu o obchodu a práci mezi EU a USA a akce Rady pro obchod a technologie (TTC) pro zúčastněné strany v Marylandu v USA. Toto setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti nucené práce za účasti sociálních partnerů EU a USA a předsedali mu obchodní zástupkyně Spojených států amerických velvyslankyně Katherine Tai a výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.

BusinessEurope upozornila na to, že:

  • Potřebujeme koordinovaný přístup k boji proti nucené práci, abychom se vyhnuli narušení našich dodavatelských řetězců
  • Je klíčové zajistit, abychom využili všechny dostupné obchodní nástroje včetně obchodních dohod a přesvědčili obchodní partnery, aby dělali více
  • Výměna informací mezi vládami a sociálními partnery je klíčová
  • Sspolehlivé informace o tom, co se děje v terénu, jsou důležité pro podporu společností, zejména malých a středních podniků, v jejich činnostech zaměřených na dodržování předpisů / náležitou péči.

Akci TTC Stakeholders, která se konala později téhož dne, předsedali státní tajemník Anthony Blinken, ministryně obchodu Gina Raimondo a USTR Katherine Tai na straně USA a výkonní místopředsedové Evropské komise Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis na straně EU. Zástupci BusinessEurope zdůraznili, že:

  • Je třeba urychleně řešit diskriminační ustanovení amerického Zákona o snižování inflace, zejména pokud jde o elektrická vozidla
  • Je třeba posílit koordinaci v oblasti kontroly vývozu, zejména pokud jde o Čínu, neboť je třeba zajistit, aby byly zohledněny evropské zájmy
  • Je třeba zvýšit a rozšířit spolupráci v oblasti regulace vedoucí k uzavření většího počtu dohod o vzájemném uznávání, které jsou důležité pro zamezení překážek v transatlantickém obchodu.

Výsledné oboustranné komuniké v angličtině lze nalézt zde

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět