Aktuální shrnutí pohledu evropského byznysu na připravovaný americký Inflation Reduction Act (IRA)

Od nového roku má v USA začít platit kontroverzní protekcionistický zákon, který může vyvolat odvetná opatření na straně EU. 

 
Přinášíme Vám současné stanovisko BusinessEurope k IRA, které bylo sestaveno na základě dostupných informací z Kongresu USA o hlavních opatřeních v části týkající se investic do energetické bezpečnosti a změny klimatu:

Vítáme cíl a snahu USA zvýšit klimatické ambice a podpořit další investice do čistých technologií a řešení, a to prostřednictvím zákona o snižování inflace.

Jsme však proti prostředkům, pokud jsou diskriminační, odporují pravidlům WTO o národním zacházení a zásadám nejvyšších výhod a zejména podkopávají evropské zájmy.

Nejméně devět programů v celkové hodnotě 231 miliard USD zahrnutých do IRA obsahuje ustanovení, která jsou diskriminační a jejichž cílem je donutit k lokalizaci investic a výroby v USA, aby bylo možné využívat pobídek především ve formě daňových úlev.

Stále doufáme, že se podaří nalézt vyjednané řešení, které je v současné době projednáváno ve zvláštní pracovní skupině (US-EU Task Force on Inflation Reduction Act), alespoň pokud jde o elektromobily. Vyjednávání však nesmí trvat příliš dlouho, protože legislativa vstoupí v platnost v lednu 2023.

V současné podobě bude mít IRA pravděpodobně negativní dopad na dvoustranný obchod, neboť bude bránit dovozu evropského zboží kvůli požadavkům na místní obsah.

IRA bude faktorem, který přiláká více investic do USA v oblasti energetiky a čistých technologií, na druhou stranu maximalizuje negativní dopad negativních faktorů na Evropu, která v současné době bojuje s vysokými náklady na energie a velkou regulační zátěží.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět