Nástroj pro zahraniční subvence nesmí znamenat další nadměrnou administrativní zátěž pro firmy

Svaz průmyslu podporuje nařízení o regulaci zahraničních subvencí (FSR), které narušují rovné podmínky na vnitřním trhu. Nesouhlasíme však s návrhem prováděcího nařízení, který by svou administrativní zátěží na firmy mohl dále ohrozit evropskou konkurenceschopnost.

Svaz spolu s BusinessEurope bojuje za to, aby nástroj FSR fungoval efektivně a přiměřeně. Sdílíme v této věci naše dopisy na představitele EK komisařku Vestager a komisaře Bretona.

Jak v dopisech uvádíme, společnosti, na které by toto nařízení uvalilo dodatečnou zátěž budou s největší pravděpodobností společnosti s celosvětovou působností a sídlem v EU. BusinessEurope tento nástroj velmi podporuje, pokud by byl zaveden přiměřeně a účinně. Ve svém současném počátku návrh prováděcího nařízení se to nepodařilo, jak uvádíme v našich připomínkách. Zároveň hrozí, že Evropská komise bude zahlcena zbytečnými informacemi. Aby bylo oznamovací řízení účinné, měla by se Evropská komise zabývat pouze přezkumem finančních příspěvků, které nesou riziko narušení hospodářské soutěže, a nikoli naopak prodejem zboží za běžných tržních podmínek a/nebo podle zásady tržního přístupu. Omezení oznamovací povinnosti na finanční příspěvky, které spadají do jedné z kategorií článku 5 FSR, je jediným rozumným řešením.

 

V tomto ohledu je důležité nastavit přiměřené prahové hodnoty de minimis. Měly by nejen chránit Evropskou komisi před přezkoumáváním vysokého počtu podání týkajících se nedistorzních finančních příspěvků, ale také chránit společnosti před nutností interně shromažďovat informace o těchto příspěvcích a o tom, zda jsou prahové hodnoty překročeny.

A v neposlední řadě, více pokynů ke konceptu zahraničních příspěvků by mohlo poskytnout větší právní jistotu a potenciálně umožnit společnostem přijmout úspornější prostupy pro interní vykazovací procesy.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět