Reakce byznysu k možným opatřením proti čínským elektromobilům

Evropská komise zahajuje antisubvenční šetření týkající se elektrických vozidel z Číny.

Předsedkyně von der Leyen ve svém středečním projevu o stavu Unie oznámila záměr Komise zahájit z moci úřední antisubvenční šetření týkající se dovozu elektrických vozidel z Číny. Oznámení o zahájení řízení zatím nebylo zveřejněno, a proto zatím neznáme konkrétní podrobnosti.

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které je Svaz členem, se přímo nezapojuje do akcí na ochranu obchodu zaměřených na konkrétní odvětví a stejný přístup budeme uplatňovat i v tomto konkrétním případě. Budeme však toto vyšetřování pečlivě sledovat a informovat členy o jakémkoli relevantním vývoji. Jsme si dobře vědomi možných širších důsledků této iniciativy ve vztazích mezi EU a Čínou.

Pro informaci:

  • O subvencování se jedná tehdy, když vláda země mimo EU poskytuje společnostem finanční pomoc na výrobu nebo vývoz zboží. Evropská komise může potírat případné účinky těchto subvencí narušující obchod na trhu EU - po prošetření, zda subvence není nespravedlivá a nepoškozuje společnosti v EU. Protiopatřením jsou cla na dovoz subvencovaných výrobků (pevná, variabilní nebo valorická). Mohou trvat až 4 měsíce (prozatímní opatření), a pokud se Komise rozhodne, že budou konečná, až 5 let.
  • V závislosti na výsledcích šetření může Komise uložit prozatímní cla do 9 měsíců a případná konečná opatření do 13 měsíců od zahájení šetření.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu, prezidenta Sdružení automobilového průmyslu a člena představenstva Škody Auto Martina Jahna by však obchodní válka nikomu neprospěla. Že Komise „bude prozkoumávat“ velký příliv nových produktů z nového teritoria, je podle něj logické. „Vyhrocenou obchodní válku s Čínou“ si podle něj nepřeje nikdo. „To by určitě nebylo v zájmu Evropy. Je potřeba si najít s Čínou vyváženou obchodní politiku."

Do té doby mohou členové zasílat jakékoli připomínky a informovat nás o případném vývoji s dopadem na obchodní činnost.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět