Dosažení politické dohody o zákonu o kritických surovinách

Minulý týden bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU ohledně zákona o kritických surovinách (CRMA).


Mezi klíčové aspekty kompromisu patří:

 • Referenční hodnoty: EU by měla být schopna do roku 2030 vytěžit 10 %, zpracovat 40 % a recyklovat 25 % své roční spotřeby strategických surovin.
 • Recyklace: při stanovování recyklačních cílů bude postupně zohledňován odpad.
 • Diverzifikace: EU by měla diverzifikovat dovoz strategických surovin tak, aby nebyla závislá na jediném zdroji dodávek, který by pokrýval více než 65 % její spotřeby.
 • Strategické projekty: určí je Komise společně s členskými státy. Budou mít prospěch ze zjednodušených, rychlejších a účinnějších povolovacích postupů a také z usnadněného přístupu k financování. Rozsah strategických projektů se rozšiřuje o projekty umožňující výrobu materiálů, které nahrazují strategické suroviny.
 • Povolování: Celková doba trvání procesu udělování povolení by neměla přesáhnout 27 měsíců u projektů těžby a 15 měsíců u projektů zpracování a recyklace. Zatímco první krok posuzování vlivů na životní prostředí (vypracování zprávy, kterou musí provést předkladatel projektu) nebude zahrnut do časového rámce pro schválení projektu, veřejné konzultace potřebné pro posouzení vlivů na životní prostředí budou součástí celkové doby trvání povolovacího procesu.
 • Připravenost společnosti na rizika: Velké společnosti, které jsou vystaveny nedostatku strategických surovin ve strategických technologiích (tj. výrobci baterií, výrobci vodíku, výrobci energie z obnovitelných zdrojů, přenos a ukládání dat nebo výroba letadel), budou muset pravidelně provádět hodnocení rizik svého dodavatelského řetězce strategických surovin, které mohou předložit svému představenstvu, a zmapovat, odkud materiály pocházejí, co může ovlivnit jejich dodávky a jaká jsou zranitelná místa při narušení dodávek.
 • Budování bezpečných a udržitelných hodnotových řetězců kritických surovin prostřednictvím strategických projektů v EU nebo ve třetích zemích by mělo být v souladu s vysokými environmentálními, sociálními a správními standardy.
 • Seznam kritických a strategických surovin se nyní stane součástí právních předpisů EU. Na seznam byl přidán také hliník a syntetický grafit.

  Politickou dohodu bude muset formálně schválit Evropský parlament a Rada EU.

  Více informací naleznete také v tiskových zprávách, které k této záležitosti zveřejnily Evropská komise a Rada EU.

  Další vývoj budeme sledovat a informovat Vás o dalších aktivitách. 
Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět