Podnikatelé z EU a USA volají po prohlubování spolupráce

Tento týden se bude konat 5. schůzka Rady USA-EU pro obchod a technologie na ministerské úrovni (Trade and Technology Council - TTC). Byznys na obou stranách Atlantiku (US Chamber of Commerce a evropská konfederace BusinessEurope) publikací společných priorit opět dává najevo, že je ochoten aktivně spolupracovat s tvůrci politik v rámci TTC. Musíme společně čelit výzvám a využít příležitostí, které podpoří naši společnou bezpečnost a prosperitu. V dnešní složité geopolitické situaci je totiž transatlantická spolupráce důležitější než kdy jindy.

Přetrvávající důsledky ruské invaze na Ukrajinu, válka na Blízkém východě, trvalé dopady pandemie, nekalé obchodní praktiky netržních ekonomik a přetrvávající ekonomické třenice podtrhují naléhavou potřebu větší spolupráce v oblasti kritických politik. Toto úsilí musí být zaměřeno na zmírnění rizika duplicitních nebo protichůdných předpisů a na podporu trvalých investic a inovací.

Vzhledem k tomu, že nedávný Summit vedoucích představitelů USA a EU nepřinesl žádné zásadní hospodářské výsledky, je velmi důležité, aby obě strany využily nadcházejících měsíců před volbami v USA a EU k dosažení konkrétních výsledků a dokončení jednání o rozpracovaných otázkách. 

Publikované prohlášení zachovává základní témata transatlantické spolupráce, technologií a obchodu, ale oproti předchozím prioritám (psali jsme zde) přináší několik dalších nebo detailněji vymezených oblastí. Patří mezi ně spolupráce v oblasti nových technologií, jako je umělá inteligence, 6G, kvantová výpočetní technika a další, a také důraz na polovodiče, umělou inteligenci, posuzování shody a vzájemné uznávání. Velký důraz je kladen také na čisté technologie, kybernetickou bezpečnost, jednání se třetími zeměmi, investice do rozvíjejících se ekonomik a Transatlantickou iniciativu pro udržitelný obchod (TIST).

Významným aspektem je opět důraz na snižování obchodních třecích ploch a regulační zátěže s cílem zlepšit podnikatelské prostředí napříč Atlantikem. Doplněné priority před nadcházející ministerskou schůzkou se hlouběji zabývají konkrétními technologickými oblastmi a zdůrazňují potřebu spolupráce při řešení globálních ekonomických a geopolitických výzev, což odráží dynamický vývoj v oblasti mezinárodního obchodu a technologií.

Rada EU–USA pro obchod a technologie slouží jako fórum, v jehož rámci Spojené státy a Evropská unie koordinují své postoje ke klíčovým globálním otázkám v oblasti obchodu, hospodářství a technologií a prohlubují transatlantické obchodní a hospodářské vztahy založené na těchto společných hodnotách. Byla zřízena na summitu EU–USA dne 15. června 2021 v Bruselu. 2 největší byznysové organizace v USA Chamber of Commerce a EU BusinessEurope (které je Svaz členem) pravidelně zveřejňují svá doporučení a obavy před TTC jednáními. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět