Zajištění energetické bezpečnosti v Evropě - spolupráce v LNG

US Chamber of Commerce, konfederace evropského podnikání BusinessEurope a japonská byznysová federace Keidanren publikovaly dopis adresovaný prezidentu Bidenovi ohledně vývozu zkapalněného zemního plynu z USA.

Tváří v tvář rostoucím energetickým výzvám se do popředí zájmu dostává závislost Evropy na dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG). Nedávné oznámení Spojených států (Department of Energy’s - DOE) o pozastavení přezkumu a schvalování žádostí o licence na vývoz LNG do zemí, se kterými USA nemají uzavřenou dohodu o volném obchodu (FTA), včetně klíčových partnerů, jako je EU a Japonsko, vyvolalo v Evropě značné obavy. Jako hlavní motivace pro takovou změnu schvalovacího procesu jsou uváděny environmentální ohledy.

Toto rozhodnutí může potenciálně ovlivnit provoz a výstavbu několika nových terminálů pro vývoz LNG, což by mělo následně dopad na globální trh s dodávkami plynu. V současné době USA dodávají přibližně 21-24 % plynu na světový trh. „Vyzýváme vás, abyste přehodnotil toto rozhodnutí s ohledem na jedinečnou a zásadní roli amerického zemního plynu v oblasti životního prostředí, plnění zásadních cílů energetické bezpečnosti a Pařížské dohody, které naše země sdílejí,“ stojí v dopise. 

Riziko vzniku nerovnováhy na světovém trhu s plynem a dopad na ceny v budoucnu nelze podceňovat. Dodávky LNG do EU nabyly na významu po zahájení ruského útoku na Ukrajinu. Co se týká environmentálních dopadů: V prosinci se téměř 200 zemí, které se sešly na Konferenci OSN o změně klimatu COP28, v rámci dubajského konsensu (UAE Consensus) shodlo na tom, že přechodná paliva mohou hrát roli při usnadňování energetické transformace a zároveň zajišťovat energetickou bezpečnost“ - což je jasný odkaz na potenciál zemního plynu částečně nahradit vyšší spotřebu paliv, která produkují více emisí.

Kopie tohoto dopisu byla zaslána rovněž předsedkyni Evropské komise von der Leyenové a prezidentu Michelovi a byli o ní informováni příslušní komisaři EU. Jedná se v krátké době o další společnou iniciativu BusinessEurope a partnerské obchodní komory v USA, kdy byznys sjednoceně volá po vzájemném prohlubování spolupráce a posilování vazeb a naopak varuje před následky de-couplingu. Svaz o iniciativě USA a jejích rizicích mimo jiné informoval také na našich zastupitelských úřadech v USA a Japonsku. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět