EU-Chile: Rada EU schválila dvoustrannou obchodní dohodu

Rada EU přijala rozhodnutí o uzavření prozatímní dohody o obchodu mezi Evropskou unií a Chile. Toto rozhodnutí znamená ukončení vnitřního ratifikačního procesu v rámci EU a otevírá cestu ke vstupu dohody v platnost. Tato dohoda se zaměřuje na liberalizaci obchodu a investic, což je výhradně v pravomoci EU, zatímco ustanovení o ochraně investic jsou obsažena v širší Pokročilé rámcové dohodě (AFA), která je stále v procesu ratifikace v členských státech. Platnost iTA skončí, jakmile vstoupí v platnost AFA, poté co ji ratifikují všechny členské státy. Cílem dohod je aktualizovat stávající dohodu o přidružení mezi EU a Chile, posílit politické a hospodářské vztahy mezi EU a Chile a prohloubit vzájemnou spolupráci a obchod. Po vstupu dohody v platnost bude přibližně 99,9 % vývozu z EU osvobozeno od cel. Dohoda zároveň umožní lepší přístup k surovinám jako je lithium, měď a vodík, které mají zásadní význam pro přechod k zelené ekonomice.

Chile je pátá největší ekonomika Latinské Ameriky. Vybraná fakta a čísla: 

  • Největší světový producent mědi
  • Druhý největší světový producent lithia
  • Obchod EU-Chile se zbožím v roce 2022 dosáhl hodnoty 18,5 miliardy eur (vývoz: 10,7 miliardy eur, dovoz: 7,8 miliardy eur).
  • EU je třetím největším obchodním partnerem Chile (podíly: Čína: 32,1 %, USA: 17,5 %, EU: 9,5 %, Brazílie 7,3 %).
  • Největší dovozy z Chile do EU jsou: ovoce a zelenina, minerální produkty, základní kovy
  • Největší vývoz z EU do Chile: stroje a zařízení, chemické výrobky, dopravní zařízení

Ambiciózní obchodní politika EU vedoucí ke zbavení se závislosti na Číně a dalších naráží na protekcionistické tendence

Ačkoli má EU v oblasti obchodní politiky velké plány, především pokud jde o diverzifikaci svých obchodních vztahů směrem od Číny a Ruska, ale také v souvislosti s diskriminačním americkým IRA (Inflation Reduction Act), cíle s plány se často nepotkávají. Nelze si nevzpomenout na "zdržovací drama" ohledně vyjednávání dohody CETA mezi EU a Kanadou v roce 2016, kdy Valonsko proces několik měsíců zdržovalo. Argumentace zásadami o dodržování zelených standardů a lidských práv jsou spíše zástěrkami maskujícími protekcionistické tendence nejen v rámci belgického vnitropolitického boje.

Jako příklad lze použít např. aktuální vyjednávání dohody s blokem Mercosur, které je kvůli francouzskému přístupu zaseklé i přesto, že dopady by byly jednoznačně pozitivní, jak jsme informovali na našem webu. Pokud má někdo dojem, že Číňané, mimochodem v oblasti velice aktivní (viz obchodní výměna s Chile), budou dodržovat zásady udržitelnosti a lidských práv na podobné úrovni, jako podniky z EU, přetížené reportovacími povinnostmi v oblasti ESG apod., tak se velmi plete. 

Česká republika a EU těží z exportu

EU je největším vývozcem a dovozcem zboží a služeb na světě. To dává práci 38 milionům Evropanů, což je o dvě třetiny více než v roce 2000. Znamená to, že přibližně každé páté pracovní místo v EU závisí na vývozu. Vývoz vytváří příležitosti pro všechny, kvalifikované i nekvalifikované pracovníky. Tato pracovní místa jsou v průměru lépe placená, především pokud se jedná o produkty s vyšší přidanou hodnotou. Na druhé straně vývoz z EU podporuje 24 milionů pracovních míst mimo EU, včetně mnoha pracovních míst v rozvojových zemích. V České republice tvoří cca 75% HDP náš export, jsme exportně orientovaná otevřená ekonomika a je v našem zájmu ambiciózní přístup obchodní politiky EU podporovat.

Svaz průmyslu podporuje český export. Do Chile a Uruguay jsme v tomto měsíci zorganizovali úspěšnou doprovodnou podnikatelskou misi.

 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět