Společné prohlášení BusinessEurope a Americké obchodní komory před 6. ministerským zasedáním TTC

EU a USA sdílejí nejpropojenější a nejodolnější obchodní vztahy na světě, ale v mnoha oblastech je nutné je nyní ještě posílit. 

 
Oboustranný obchod se zbožím mezi EU a USA a službami dosahuje ročně více než 1,23 bilionu eur a celkový objem obousměrných investic přesahuje 5 bilionů eur. S blížícími se volbami na obou stranách Atlantiku je dnes probíhající šestá ministerská schůzka Rady pro obchod a technologie (TTC) příležitostí zhodnotit provádění dosavadní spolupráce a položit základy pro budoucí pokrok v oblasti klíčových priorit. Při té příležitosti opět konfederace evropského podnikání BusinessEurope spolu s American Chamber of Commerce vydaly společné prohlášení k očekávaným výstupům z jednání, do kterého jsme za Svaz také přispěli. 

Zejména v oblasti nových a kritických technologií TTC dosáhla významných pokroků, jedná se např. o umělou inteligenci, polovodiče a kvantovou výpočetní techniku, včetně koordinace bezpečnostních standardů, vizionářského plánu pro 6G a také spolupráce v oblasti výzkumu. Společné aktivity na podporu důvěryhodné konektivity ve třetích zemích také zaznamenaly chvályhodný pokrok.

V oblasti obchodu je na druhou stranu nutné dosáhnout dalších hmatatelných výstupů i přesto, že došlo k dílčím úspěchům, jako např. v oblasti kontrol exportu. Zásadní témata, jako spor o ocel a hliník, Boeing VS Airbus, včetně dalších, však stále zůstavají nedořešena. Je proto nutné zaměřit společné úsilí tím směrem, kde je sbližování EU a USA nejreálnější. Zde, i vzhledem k dalším prioritám a směřování TTC, stojí v popředí řešení obchodních překážek souvisejících s posuzováním shody pro vývozce (tzv. conformity assessments). To má zásadní význam zejména pro výrobky, jako jsou technologie čisté energie, zdravotnické výrobky, stroje, elektrická zařízení a dopravní výrobky. 

V oblasti kritické infrastruktury musí EU a USA pokračovat ve společném úsilí o podporu bezpečného připojení po celém světě, což zahrnuje podmořské kabely i sítě 5G. Obě strany budou také muset v rychle se vyvíjejícím prostředí umělé inteligence najít rovnováhu mezi inovacemi a regulací. Bezpečné využívání AI je klíčové pro zvýšení produktivity, rozšíření našich ekonomik a vytváření nových pracovních míst.

Mechanismus včasného varování před narušením dodavatelského řetězce polovodičů TTC vedl k intenzivnější spolupráci v oblasti dostupnosti kritických surovin. Politici musí i nadále zavádět konkrétní nástroje ke zmírnění překážek v dodavatelském řetězci a posílení bezpečnosti dodávek pro obě ekonomiky. Obě strany by také měly využít své příslušné zákony k posílení čipové soběstačnosti k rozšíření podpory výzkumu, prototypování a výroby polovodičů, včetně programů zaměřených na související dovednosti.

"Druhá generace" TTC by měla navázat na dosavadní úspěchy a zdvojnásobit úsilí pro dosažení konkrétních výsledků, které podpoří naši společnou ekonomickou bezpečnost. Jedná se o oblasti jako je elektronický obchod, odolnost vůči změně klimatu, sladění norem či reakce na nekalé obchodní praktiky třetích zemí. Zároveň zástupci byznysu na obou stranách volají po pravidelnějším a transparentnějším zapojení zúčastněných stran, protože to by reálně usnadnilo dosažení konkrétnějších výsledků TTC. Cílem v konečném důsledku má být demonstrace globálního vedoucího postavení EU a USA v oblasti obchodu a technologií.

Tento dokument byl předán evropským místopředsedům Dombrovskisovi a Vestagerové a komisaři Bretonovi, také byl předán médiím. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět