14. balík protiruských sankcí EU

Evropská unie dnes schválila 14. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na zpřísnění stávajících opatření a zavedení nových restrikcí, zejména v oblasti energetiky. Tento balík obsahuje několik klíčových opatření, která mají omezit schopnost Ruska financovat svou vojenskou agresi proti Ukrajině.

Ustanovení 14. balíčku sankcí:

Omezení obchodu s energetickými produkty

 • Zákaz investic do ruského energetického sektoru: EU zavádí úplný zákaz nových investic do ruského energetického sektoru. To zahrnuje zákaz investic do těžby, rafinace, distribuce a prodeje ropy a plynu.
 • Technologie a služby: Sankce zahrnují zákaz vývozu technologií a poskytování služeb, které jsou kritické pro ruský energetický sektor. To zahrnuje například technologie pro těžbu ropy a plynu z hlubinných vrtů a arktických oblastí.
 • Zákaz dovozu LNG: Balíček zahrnuje také zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Tento krok je zaměřen na snížení evropské závislosti na ruském plynu a omezení příjmů Ruska z tohoto strategického exportu.

Boj proti obcházení sankcí
Úsilí se nadále soustředí na boj proti reexportu zboží na bojiště. Současná opatření jsou posílena následujícím způsobem:

 • Společnosti v EU jsou povinny vyvinout maximální úsilí, aby zajistily, že se jejich dceřiné společnosti ve třetích zemích nebudou podílet na obcházení sankcí EU.
 • Společnosti EU budou muset zavést mechanismy náležité péče, které budou schopny identifikovat a posoudit rizika reexportu do Ruska a zmírnit je.
 • Hospodářské subjekty z EU, které převádějí průmyslové know-how pro výrobu bojového zboží obchodním partnerům ze třetích zemí, budou muset do svých smluv zahrnout ustanovení, která zajistí, že toto know-how nebude použito pro zboží určené pro ruský trh.
 • Sankce pro třetí strany: Sankce se rozšiřují na firmy a jednotlivce mimo EU, kteří napomáhají ruským subjektům obcházet sankční režim. Tyto třetí strany budou čelit stejným sankcím jako subjekty přímo zapojené do obcházení.

Rozšíření seznamu sankcionovaných osob a subjektů

 • Další osoby a subjekty: Na sankční seznam byly přidány další osoby a subjekty, které jsou spojené s ruským režimem nebo podporují válku proti Ukrajině. To zahrnuje zmrazení jejich majetku a zákaz cestování do EU.
 • Sektorové sankce: Rozšíření sankcí na klíčové sektory ruské ekonomiky, jako je obranný průmysl, finanční sektor a technologický sektor.

Restrikce na finanční transakce

 • Používání "Systému pro přenos finančních zpráv" (SPFS), specializované služby pro zasílání finančních zpráv vyvinuté ruskou centrální bankou, je nezákonné a subjekty z EU nesmějí provádět transakce s konkrétně uvedenými subjekty prostřednictvím SPFS mimo Rusko.
 • Omezení přístupu k finančním trhům: Zákaz poskytování úvěrů a investic ruským subjektům. Ruské banky budou mít omezený přístup k finančním trhům EU, což komplikuje jejich schopnost získávat kapitál.
 • Zmrazení aktiv: Zmrazení finančních aktiv ruských bank a firem v EU.

Další opatření

 • Seznam 61 subjektů, na které se vztahují přísnější vývozní omezení týkající se zboží a technologií dvojího užití. Některé z těchto subjektů se nacházejí ve třetích zemích (Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Türkiye a Spojené arabské emiráty) a podílely se na obcházení sankcí.
 • Omezení na zboží, které by mohlo přispět k posílení průmyslových kapacit Ruska (např. chemické látky včetně manganových rud a sloučenin vzácných zemin, plasty, těžební stroje, monitory a elektrická zařízení). Zahrnuta jsou rovněž další omezení dovozu helia.
 • Na seznam partnerských zemí, které uplatňují soubor omezujících opatření na dovoz železa a oceli z Ruska, a soubor opatření pro kontrolu dovozu, která jsou v podstatě rovnocenná opatřením EU, bylo přidáno také Lichtenštejnsko.
 • Spolupráce s mezinárodními partnery: EU bude úzce spolupracovat s dalšími mezinárodními partnery, aby zajistila koordinaci a efektivitu sankcí.

Balíček protiruských sankcí EU opět představuje komplexní soubor opatření zaměřených na omezení schopnosti Ruska pokračovat v agresi vůči Ukrajině. Tato opatření zahrnují přísné kontrolní mechanismy, rozšíření sankčních seznamů a významná omezení v oblasti energetiky a financí. Firmy v EU budou muset přizpůsobit své operace novým podmínkám, aby zajistily dodržování těchto sankcí a minimalizovaly dopady na jejich činnost. Více informací lze dohledat na webu Rady EU. Konkrétní právní znění 14. sankčního balíku je pak k dispozici zde

Pokud by naše členské firmy měly dotazy související s dopady a vymáhání sankcí, neváhejte se na nás obrátit.  

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět