Vyjádření SP ČR k přípravě rozpočtu pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce

Z podnětu expertní skupiny pro rozvojové země podpořil Svaz projednávání návrhu Plánu ZRS na rok 2024 před jeho předložením Ministerstvem zahraničních věcí na jednání vlády.
Svaz vyjádřil pochopení pro snahu o úspory i v této oblasti, ale zároveň zdůraznil užitek projektů ZRS ve vztahu k ekonomickému rozvoji podporovaných zemí. Ten je spolu s humanitární pomocí a požadavky na dodržování lidských práv, významným činitelem snižování nestability ve světě, včetně migračních tlaků.

Bylo zdůrazněno, že příspěvky české ZRS k rozvoji třetího světa přinášejí dlouhodobý užitek i podnikatelům schopným v těchto zemích působit. České firmy totiž mohou svou projektovou a dodavatelskou účastí na intervenčních projektech zahraniční rozvojové spolupráce získat důležité reference pro další účast na velkých nadnárodních rozvojových projektech. Děje se tak obvykle formou kvalifikovaných dodávek. Tím by následně mohlo více českých podniků získat lepší pozice na nových trzích oproti konkurenci z ostatních zemí. 

Lukáš Martin
/
kategorie Rozvojová spolupráce
zpět