Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody)

Zhruba 90 % občanů ČR považuje tripartitu za základ sociálního dialogu mezi vládou, zaměstnavateli a odbory a snah dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Hlavním nositelem na celostátní úrovni je Svaz průmyslu a dopravy ČR, jeho snahou je ve větší míře působit na dění v krajských tripartitách. Vedení SP ČR dokázalo prosadit, že celostátní tripartita se schází každý měsíc. Dokonce došlo ke společnému zasedání s hejtmany – šéfy krajských tripartit. I díky aktivitám Svazu se 85 % občanů domnívá, že význam jednání mezi sociálními partnery v posledních letech roste.

Relevantní informace, s odkazy na krajské tripartity, analýzy a aktuální informace, najdete i na http://www.socialnidialog.cz.

171. Plenární schůze RHSD ČR

171. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 10. července 2023. Projednala např. Změny nabídky a poptávky po práci v České republice do roku 2031 v kontextu demografického vývoje nebo přípravu státního rozpočtu ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026.

169. Plenární schůze RHSD

169. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 6. března 2023. Projednala např. Opatření v oblasti cen energií či stav implementace programů fondů EU a přípravu programového období 2021 –2027.

168. Plenární schůze RHSD

168. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 16. ledna 2023. Projednala např. Exportní strategii ČR nebo dopady současné energetické situace a ekologické legislativy EU na zemědělství.

167. Plenární schůze RHSD

167. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 14. listopadu 2022. Projednala např. dopady ekologické legislativy EU na ČR, stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021 – 2027 či novelizaci zákoníku práce.

166. Plenární schůze RHSD

166. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 13. září 2022. Projednala např. návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2023 nebo přehled vládou schválených a připravovaných opatření v oblasti energetiky a vyrovnání se s ekonomickými dopady války na Ukrajině.

165. Plenární schůze RHSD ČR

165. Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 21. června 2022. Projednala dopady situace na Ukrajině na ČR, strategický plán Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 a stav implementace programů fondů EU.

164. Plenární schůze RHSD ČR

164. Mimořádná Plenární schůze RHSD ČR se uskutečnila 12. dubna 2022. Projednala Národní plán obnovy, situaci na Ukrajině či přípravu předsednictví ČR v Radě EU.