Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody)

Zhruba 90 % občanů ČR považuje tripartitu za základ sociálního dialogu mezi vládou, zaměstnavateli a odbory a snah dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Hlavním nositelem na celostátní úrovni je Svaz průmyslu a dopravy ČR, jeho snahou je ve větší míře působit na dění v krajských tripartitách. Vedení SP ČR dokázalo prosadit, že celostátní tripartita se schází každý měsíc. Dokonce došlo ke společnému zasedání s hejtmany – šéfy krajských tripartit. I díky aktivitám Svazu se 85 % občanů domnívá, že význam jednání mezi sociálními partnery v posledních letech roste.

Relevantní informace, s odkazy na krajské tripartity, analýzy a aktuální informace, najdete i na http://www.socialnidialog.cz.