Stanovisko k návrhu KOM (2021) 762 o zlepšení pracovních podmínek při práci pro platformy

Účelem směrnice má být zlepšení pracovních podmínek osob vykonávajících práci pro platformy předcházením a řešením nesprávné klasifikace jejich zaměstnaneckého statutu, podporou transparentnosti, spravedlnosti a odpovědnosti při využívání algoritmických systémů řízení, a zlepšením transparentnosti práce pro platformy, včetně přeshraničních situací s cílem podpořit udržitelný růst digitálních pracovních platforem v Unii.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět