Stanovisko k postupu osvobození drážní dopravy z plateb některých složek ceny elektřiny (POZE)

Návrh postupu realizace osvobození platby složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny u trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové podle § 28a odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2022

Materiál ministerstva dopravy stanovuje navrhuje další postup. V rámci snižování produkce skleníkových plynů z dopravy je jedním z klíčových nástrojů zvyšování podílu bezemisní a nízkoemisní dopravy, mezi takvé patří především drážní doprava v elektrické trakci. Její konkurenceschopnost je však dána celkovými náklady, které jsou ve velké míře ovlivňovány i náklady na trakční energii. Tento trend se začal naplno negativně projevovat především během posledního roku.

Přitom cena elektrické energie je na rozdíl od pohonných hmot v silniční dopravě zatížena platbou na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny u složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy. Na základě přijetí novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon POZE) dochází s účinností od 1. ledna 2022 k osvobození úhrady od této platby pro elektrickou energii spotřebovanou při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové.

Jedná se tedy o osvobození množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové od platby složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny. Platba na podporu elektřiny se u drážní dopravy nebude vybírat, kdy postup výběru platby je popsán v § 28a zákona č. 165/2012 Sb

Pozice SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) navrhuje k materiálu doplňující informace týkající se spotřeby energie, situace v zahraničí či obdobného rozhodnutí Evropské komise pro železniční nákladní dopravu.

Stanovisko SP ČR naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět