Připomínky Svazu k Návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2022

Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 (Plán) a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2023 až 2025 (Výhled) vycházejí především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnují i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.

 

Do návrhů Plánu a Výhledu byly promítnuty legislativní úkoly, které vyplývají z Programového prohlášení vlády a z Koaliční smlouvy, úkoly vyplývající z legislativních závazků ČR k Evropské unii, jakož i legislativní úkoly vyplývající z vlastních potřeb příslušných orgánů.

 

Připomínky Svazu

Do Plánu požadujeme doplnit některé legislativní úkoly, jako např. návrh novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. V rámci novely vodního zákona žádáme vyřešení financování podniků Povodí. U některých návrhu (např. novela zákona o silničním provozu, novela zákona o zaměstnanosti nebo novela energetického zákona) požadujeme zkrácení termínu předložení.
Ve výhledu legislativních prací vlády na roky 2023 a 2024 podporujeme novelu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Požadujeme také doplnit novelu zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie a novelu energetického zákona.

 

Všechny návrhy zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět