Stanovisko k zákonu, kterým se ruší elektronická evidence tržeb

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, tedy zákon o zrušení EET.

Cílem je dle MF zrušit povinnost obsaženou v zákoně o evidenci tržeb jako celku a tím i zrušit celou veřejnoprávní regulaci. Podnikatelé tak budou zproštěni administrativní a finanční zátěže, kterou pro ně evidence tržeb znamená. Tento závazek vyplývá z programového prohlášení vlády.

STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SP ČR požaduje zachovat elektronickou evidenci tržeb na dobrovolné bázi.

Zároveň doporučuje hledat možnosti, jak na systém EET navázat potenciální zjednodušení MF spojené s digitalizací – např. předvyplnění formulářů pro daňové přiznání s využitím údajů z EET, informování firem o překročení limitu pro plátcovství DPH, snížení zátěže podnikatelů využívajících EET plynoucí z kontrol (větší cílenost a menší zatíženost firem kontrolami) apod.

Celé stanovisko najdete zde.

 

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět