Stanovisko k novele stavebního zákona (2022, přenesená působnost, povolení, apelace)

Novela MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předkládá vládě návrh novely stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon) v návaznosti na programové prohlášení vlády, v němž se vláda České republiky zavázala mimo jiné:

  • v 1. pololetí roku 2022 předložit úpravu nového stavebního zákona tak, aby bylo zajištěno rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka,
  • zabránit kolapsu stavebního řízení v České republice, který by byl důsledkem destrukce smíšeného modelu veřejné správy a ve spolupráci se samosprávami a kraji (Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace krajů České republiky) změnit nový stavební zákon a zachovat stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí,
  • ponechat Specializovaný a odvolací stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby,
  • stavební řízení udělat předvídatelným, přizpůsobit jej různým typům staveb,
  • zavést, aby stavebník jednal pouze s jedním úřadem, který si sám zajistí další podklady,
  • zavést institut jednotného závazného stanoviska.

Tyto cíle dle MMR naplňuje předkládaný návrh novely stavebního zákona a souvisejících zákonů.
V institucionální rovině jsou po dohodě s Ministerstvem vnitra a zástupci samospráv základem nové soustavy stavební správy obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další obecní úřady obcí uvedené v příloze k návrhu zákona.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) rozporuje to, že by rekodifikace mohla způsobit kolaps stavebního řízení. Jednak toto tvrzení je založeno pouze na nepodložené analýze Ministerstva vnitra a jednak stávající povolovací procesy se dají označit za kolaps, bohužel setrvalý.

SP ČR nesouhlasí se změnou přístupu v rámci povolovacích procesů včetně dezintegrace řízení a vypuštění některých lhůt, opouštěním fikce souhlasu u problematiky životního prostředí nespadající pod EIA, zavedením vyjádření projektanta, zrušením změny u postavení osoby stavebníka a přednostního projednávání stavebních věcí, u kterých soud přiznal odkladný účinek, a také s vypuštěním apelačního principu v soudnictví. Zároveň žádáme posílení pravomocí Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a zjednodušení a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět