Stanovisko k novele zákona o dani z příjmů a DPH

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony, tedy tzv. malou daňovou novelu.

Hlavním cílem novely je zvýšení minimálního limitu povinné registrace k DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč a možnost uplatnění paušální daně do stejné výše. Návrh dále obsahuje prodloužení mimořádných zrychlených odpisů pro firmy na r. 2022 a 2023, úpravu parametrů kontrolního hlášení DPH nebo legislativní úpravu daňových odpočtů na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání v době pandemie, kdy nemohl být u tohoto majetku vzhledem k uzávěrkám doložen požadovaný rozsah výuky.

STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (SP ČR)

 SP ČR vítá záměr snižování administrativy a zvyšování podnikatelské jistoty. Zvýšení limitu pro paušální daň a povinnou registraci k DPH zjednoduší vykazování pro malé podnikatele.

Svaz také oceňuje, že byly do návrhu zapracované i některé naše požadavky. Jedná se zejména o prodloužení mimořádných zrychlených odpisů pro firmy na letošní a příští rok jako protikrizové opatření nebo legislativní úpravy daňových odpočtů na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání v době pandemie, které definují jasné podmínky použití uvedených odpočtů ve zdaňovacích obdobích od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2021.

Vítáme také návrh na úpravu parametrů kontrolního hlášení DPH, na jehož nedostatky dlouhodobě upozorňujeme. Velmi proto oceňujeme snahu o zmírnění přísných sankcí a prodloužení lhůty pro úpravu hlášení na základě výzvy pro změnu, potvrzení či doplnění z 5 na 17 kalendářních dní. Nad rámec uvedeného však požadujeme i některé další pozitivní úpravy pro firmy a žádáme, aby jejich příprava začala co nejdříve.

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět