Stanovisko k implementaci agend financování udržitelnosti a taxonomie EU pro udržitelné investice v ČR

Materiál je předkládán MŽP z důvodu potřeby strategického uchopení - zadání úkolů a zajištění jejich personálního zajištění v agendách financování udržitelnosti a taxonomie EU pro udržitelné investice. Trend financování udržitelnosti má zásadní dopady na schopnost ČR čerpat EU prostředky. 

STANOVISKO SVAZU

  • Svaz vnímá podporu implementace taxonomie do systému poskytování veřejných podpor jako za významnou. Uvědomuje si, že je důležité, aby nebyla ohrožena možnost ČR čerpat finanční prostředky na rozvoj nízko/bez uhlíkových technologií. Zároveň vnímá i související finanční a administrativní zátěž pro firmy i stát. 
  • Svaz požaduje, aby byl zařazen do navrhované pracovní skupiny pro koordinaci agend financování udržitelnosti.

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět