Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem

NÁVRH MŽP

Navrhovaná vyhláška vymezuje podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo vyrobené z odpadu a palivo vyrobené z odpadní biomasy odpadem. Návrh vyhlášky odpovídá jak požadavkům směrnice, tak zmocnění v zákoně o odpadech. 

Návrh vyhlášky dále nastavuje specifické požadavky na informace o odpadu vstupujícím do výroby paliva z odpadu a požadavky na vedení průběžné evidence v zařízeních, v nichž se vyrábějí paliva z odpadu.

STANOVISKO SP ČR

Svaz průmyslu žádá MŽP, aby při finalizaci Návrhu vyhlášky zohlednilo připomínky a argumenty a předložilo její znění tak, aby Vyhláška znamenala podporu pro potřebný rozvoj odvětví a kapacit energetického využití odpadů a paliv z odpadů. 

Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět