Stanovisko k návrhu nařízení vlády o podpoře revitalizace brownfieldů z Národního plánu obnovy ČR

Návrh nařízení vlády z dílny Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)

MMR připravilo návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost v návaznosti na Národní plán obnovy, kde je mimo jiné komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží.

Komponenta je dále členěna na 3 investice. MMR je vlastníkem 2 z nich, a to investice 2.8.1 s názvem Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů a investice 2.8.2. s názvem Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR navrhuje vyjasnění některých podmínek programu pro brownfieldy včetně upřesnění, že lze revitalizovaná území využít pro podnikatelské účely, lze proplácet i terénní úpravy, či zpřesnění definice oprávněných žadatelů a úpravy zastavěné plochy pozemků.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět