Stanovisko ke zřízení Ústřední komise pro sucho a schválení jejího statutu

Návrh na zřízení Ústřední komise pro sucho z dílny ministerstva zemědělství

Účelem předloženého materiálu je zřízení Ústřední komise pro sucho vládou a schválení jejího statutu. Komisi zřizuje vláda na základě ustanovení § 87g zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR požaduje, aby do Ústřední komise pro sucho byl jmenován i zástupce SP ČR. Dále navrhujeme, aby závěry z jednání Komise byly zveřejněny dálkově dostupným způsobem (internet) nejpozději do pěti, případně do tří pracovních dnů od konání zasedání.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět