Stanovisko k Rozpočtu Státního fondu pro dopravní infrastrukturu na rok 2023

Návrh Rozpočtu Státního fondu pro dopravní infrastrukturu (SFDI) na rok 2023 z dílny ministerstva dopravy (MD)

Rozpočet roku 2023 vychází ze směrných čísel ministerstva financí (MF), které byly stanoveny celkem na 93,6 mld. Kč. Po dohodě s MD byla celková čísla navýšena o 57,3 mld. Kč na výsledných 150,9 mld. Kč. Tyto nadpožadavky na navýšení dotace na krytí deficitu byly rovněž uplatněny směrem k MF a MD očekává jejich potvrzení v dalších fázích projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2023.
Navýšení je určeno zejména na pokrytí rozestavěných investičních akcí a zahajování nových připravených akcí příjemců ŘSD a SŽ. Po tomto navýšení celkový rozpočet pro rok 2023 činí 150,9 mld. Kč. Na neinvestiční výdaje je alokováno celkem 46,6 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 104,3 mld. Kč. Výše finančních prostředků není konečná a v případě potřeby může být formou tzv. souvztažného navýšení příjmů a výdajů u evropských zdrojů navýšena.

Rovněž střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 vychází ze směrných čísel stanovených MF a byl po dohodě s MD navýšen na 190,9 mld. Kč, resp. 214,7 mld. Kč z důvodu zajištění financování připravených jmenovitých investičních akcí. Je nutné zdůraznit, že je potřeba zajistit rostoucí trend rozpočtu SFDI, který je podmínkou pro splnění cílů ve vztahu k výstavbě hlavní infrastrukturní sítě silnic a železnic v souladu s programovým prohlášením vlády ČR.

Bohužel MF v připomínkovém řízení upozornilo na nesoulad Rozpočtu SFDI se státním rozpočtem, který bude muset být dále řešen.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR žádá zachování výše rozpočtu SFDI v jednotlivých letech dle návrhu. Návrh rozpočtu SFDI musí být promítnut do státního rozpočtu, který prozatím počítá s daleko nižšími částkami.

Je tedy nutné upravit návrh státního rozpočtu a navýšit financování SFDI, jelikož nyní návrh státního rozpočtu nereflektuje potřeby financování dopravní infrastruktury.

Stanovisko naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět