Stanovisko k Návrhu novely vyhlášky nakládání s odpady

Cílem navrhované novely je zabránit nepřiměřeným dopadům, které by vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady měla od 1. ledna 2023 na povinné osoby. V některých případech by se jednalo o velmi významné ekonomické dopady pro průmyslové podniky a obce.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy

Svaz průmyslu například navrhuje úpravu výjimky ze zákazu skládkování nebezpečných odpadů a související analýzu nakládání s nebezpečnými odpady. Dále požadujeme upravit limity u kalů a některé další technické připomínky.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět