Stanovisko k návrhu vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje

V novele energetického zákona (LEX OZE I) je zmocnění k vydání této vyhlášky uvedeno v § 98a odst. 1 písm. j) Dle MPO jako předkladatele je vyhláška zúžena pouze na výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření, neboť to je druh OZE, který je potřeba ve smyslu zajištění požární bezpečnosti primárně ošetřit. V případě potřeby vyplývající z další aplikační praxe bude okruh řešených druhů OZE následně rozšířen.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

Svaz navrhuje
  • Uvést do souladu použité definice s definicemi v jiných elektroenergetických a dalších příslušných právních předpisech;
  • vyjasnit, jestli se vyhláška aplikuje na nové výrobny;
  • vyjasnit, jak je míněn požadavek na zajištění vypnutí a odpojení výrobny (na úrovni panelů, stringu, baterie nebo celé elektroinstalace objektu);
  • podmínky určené v místním provozním předpisu nahradit dokumentací skutečného provedení, umožňující provoz, údržbu a revize elektrického zařízení, protože místní provozní předpis je povinný pouze pro výrobny nad 100 kW.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět