Stanovisko k návrhu nařízení o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů


Nařízení stanovuje formát a vzor formuláře, prostřednictvím kterého bude poplatník odvodu podávat hlášení zálohy na odvod z nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů. Poplatník je podle energetického zákona povinen odvést 90 % z nadměrných příjmů z prodeje vyrobené elektřiny.


Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

Svaz považuje schválení nařízení vlády za potřebný krok k zajištění opatření i pro velké podniky. Svaz žádá vládu, aby na svém nejbližším jednání po vypořádání a zapracování připomínek návrh schválila.
V připomínkách Svaz navrhuje například:
• Rozšířit nařízení vlády o přílohu č. 2, které doplní druhý formulář pro účely hlášení celkového ročního vyčíslení odvodové povinnosti za rok 2023;
• Zohlednit náklady provozovatele lokální distribuční soustavy, který část prodané elektřiny nakupuje od obchodníka a část prodané elektřiny vyrábí;
• Upravit některé pojmy, které energetický zákon ani nařízení vlády č. 407/2022 Sb. nezná;
• Doplnit pokyny pro vyplnění přílohy, na které se návrh nařízení vlády odkazuje.

Celé stanovisko zde

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět