Stanovisko k Balíčku EK k sociálnímu dialogu

Komise zveřejnila dne 25. 1. 2023 dlouho očekávaný balíček opatření na podporu národního sociálního dialogu. Balíček obsahuje dva dokumenty: 1) Sdělení o posílení sociálního dialogu v Evropské Unii: Využití jeho plného potenciálu pro spravedlivý přechod a 2)Doporučení o posílení sociálního dialogu v EU. Iniciativa na podporu národního a evropského sociálního dialogu byla avizována v Akčním plánu Evropského pilíře sociálních práv a byla politicky ukotvena závazkem ze Sociálního summitu v Portu, který podepsalo portugalské předsednictví Rady EU, Evropský parlament, Evropská komise, sociální partneři a Sociální platforma.

STANOVISKO A VYBRANÉ ARGUMENTY SVAZU PRŮMYSLU:

  • Vítáme cíle balíčku předloženého EK, která tak navazuje na iniciativu „Nový start sociálního dialogu“ z roku 2016 a potvrzuje svůj závazek prosazovat sociální dialog jako základní kámen sociálně tržního hospodářství EU a jeho konkurenceschopnosti.
  • SP ČR Vnímá oba dokumenty současně i za první krok ke komplexnímu přehodnocení a modernizaci mechanismů a nástrojů sektorového sociálního dialogu na EU i národní úrovni.
  • SP ČR současně upozorňuje, že inovativní tripartitní iniciativy zapojující sociální partnery na obou úrovních nesmí podkopat význam a úlohu Výboru pro Evropský sociální dialog, jako základního orgánu Evropského sociálního dialogu.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět