Stanovisko k vyhlášce, kdy přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

Do meziresortního připomínkového řízení předložilo první návrh MŽP již na konci května minulého roku. Následně vzhledem k mnoha zásadním připomínkám bylo dohodnuto vypracování nové verze, ke které nyní v rámci připomínkového řízení Svaz průmyslu také uplatnil stanovisko. Vyhláška stanovuje kritéria pro dva typy odpadu, které mohou přestat být odpadem. Jedná se o kritéria pro tuhá paliva z odpadů a dále o požadavky na paliva vyrobená z odpadní biomasy.


Připomínky Svazu průmyslu a dopravy

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje vydání vyhlášky řešící otázku paliv. Momentálně se tato vyhláška věnuje pouze tuhým palivům z odpadu a částečně palivům z biomasy. S návrhem vyhlášky byl i přes uplatnění několika připomínek za Svaz vyjádřen souhlas. Avšak pouze v případě, pokud bude tato vyhláška jen první fází celého procesu a okamžitě budou zahájeny práce na dalších vyhláškách či souvisejících právních úpravách, které budou zahrnovat neméně důležité řešení problematiky plynných a kapalných paliv a zároveň se začne urychleně hledat komplexní řešení pro TAP z odpadů. Stejně tak je potřeba vyřešit otázku využití ošetřené biomasy a nebezpečných odpadů, které nyní nejsou touto vyhláškou řešeny a požadujeme je rovněž dále precizovat doplňující samostatnou vyhláškou.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět