Svaz se připravuje na další diskuze k podobě nového zákona o kybernetické bezpečnosti

NÚKIB na konci ledna zveřejnil dlouho očekávanou veřejnou konzultaci k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcím právním předpisům, v rámci které bylo možné předložené návrhy připomínkovat ještě před mezirezortním připomínkovým řízením.  I když se jedná o velmi komplexní balík změn, hlavními tématy jsou především implementace směrnice NIS2 (směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii) a zcela nový návrh mechanismu prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Cílem mechanismu je odhalit nedůvěryhodné dodavatele technologických prvků do tzv. strategické infrastruktury Česka. Nicméně nezbytným předpokladem pro fungování tohoto mechanismu bude úzká spolupráce se zástupci soukromého sektoru, na které tato regulace dopadne, což se týká hlavně oblastí energetiky a telekomunikací. Dále je nezbytné zdůraznit, že návrh zákona přichází také s určitou úrovní lokalizace dat, která není součástí finálního znění směrnice NIS2. Stejně jako v případě mechanismu, se tedy jedná o specifické požadavky na národní úrovni.

Svaz v této oblasti s NÚKIB intenzivně spolupracuje a v rámci veřejné konzultace uplatnil rozsáhlé připomínky, aby bylo zajištěno, že výsledná podoba nového zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů nenaruší podnikání a zároveň zaručí bezpečnost České republiky.

Připomínky Svazu uplatněné v rámci veřejné konzultace naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět