Stanovisko SP ČR k NPO - Programu podpory a inovativnosti MSP

Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)

Navrhuje se, že CzechInvest bude za součinnosti MPO implementovat v komponentě 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie dvě aktivity. Jedná se o jednu reformu a jednu investici:

  1. 1.4.3 Reforma č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie („Certifikace“), milník č. 48 Zřízení a jmenování certifikačních orgánů, cíl č. 49 Počet společností, jimž byla udělena certifikace. Alokace je plánovaná ve výši 110 000 000 Kč, přičemž cílem je nejméně 50 certifikovaných subjektů v průběhu realizace programu. Termín splnění milníku je konec 2Q/2023 a termín splnění cíle je konec 4Q/2024.
  2. 1.4.2.4 Investice č. 10: Internacionalizace začínajících podniků („Internacionalizace“), cíl č. 63 Podpora mezinárodní expanze start-upů prostřednictvím konzultačních, mentoringových a poradenských služeb pro podniky a akceleračních programů. Alokace je plánovaná ve výši 215 000 000 Kč, minimální počet je 100 podpořených startupů. Termín splnění cíle je 4Q/2025.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR podporuje zaměření Programu podpory a inovativnosti MSP na oblasti zdravotnického a leteckého průmyslu. Zároveň by ale tento program měl umožnit i rozvoj souvisejících zkušeben a notifikovaných osob

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět