Stanovisko k novele vyhlášky o digitální technické mapě kraje (2023)

Novela vyhlášky o digitální technické mapě (DTM) kraje z díly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)

ČÚZK novelou vyhlášky o digitální technické mapě kraje reaguje na potřebu dílčích změn a zpřesnění. Jedná se zejména o doplnění dalších objektů a vlastností objektů DTM, případně úpravu nebo rušení objektů, které se ukázaly jako nadbytečné nebo duplicitní.

Další změnou je úprava poskytování údajů z veřejné části digitální technické mapy formou stahovacích služeb. Tuto změnu iniciovali zástupci Asociace kritické infrastruktury ČR, a to z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti provozu a ochrany sítí technické infrastruktury vedené pod povrchem.

Dále dochází k posunu data nabytí účinnosti s ohledem na posun účinnosti zákona č. 47/2020 Sb.

V průběhu přípravy digitálních technických map krajů byla identifkována celá řada požadavků na změnu vyhlášky, které se jeví jako vhodné. Do návrhu však byl zařazen jen omezený okruh změn tak, aby údaje již pořízené pro vytvoření digitálních technických map bylo možné k tomuto účelu využít bez potřeby jejich významných úprav nebo doplnění a aby tyto změny neměly negativní vliv na realizaci projektů, v jejichž rámci jsou připravována řešení pro jednotlivé krajské digitální technické mapy.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR navrhuje přehodnotit veřejně přístupné údaje DTM, tedy jaké údaje mají být přístupné a u jakých zařízení. Zároveň by přístup k údajům DTM měl být možný jen po předchozí registraci. Dále navrhujeme zpřesnění některých údajů v přílohách.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět