Stanovisko k návrhu vyhlášky ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů


Návrh vyhlášky z dílny ministerstva financí (MF), kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Návrh nové vyhlášky, která nahrazuje stávající vyhlášku č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů, reaguje na změnu evropské legislativy, kdy se Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2022/197 ze dne 17. ledna 2022 mění společná látka pro daňové značení plynových olejů a petroleje.
Principem této změny, která je pro harmonizovanou oblast čistě transpoziční, je změna stávajícího značkovače Solvent Yellow 124 za nový značkovač, který podle odůvodnění nové evropské legislativy vykazuje větší stabilitu a odolnost proti případnému odstranění a je dodáván pod obchodním názvem ACCUTRACETM PLUS.

 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) žádá přehodnotit povinnost barvení těžkých olejů typu Honilo 981, 980 či Divinol CAF, jelikož v důsledku barvení olejů dochází ke zhoršení kvalitativních vlastností automobilových komponentů vyrobených pomocí těchto olejů, a to včetně vizuálního zbarvení. Předmětná povinnost není dána evropskými předpisy, a tak v porovnání s výrobky z ostatních členských států EU dochází ke znevýhodnění tuzemské produkce.

Stanovisko naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět