Zapojili jsme se do konzultace k Politice ochrany klimatu

Svaz se zúčastnil konzultace k Politice ochrany klimatu, kterou organizovalo Ministerstvo životního prostředí. Svaz ve své odpovědi zdůraznil nutnost jasně vymezit jednotlivé klimatické cíle, s odpovědností jednotlivých resortů a milníky pro jejich plnění. Mezi cíli by měly být jak kvantitativní, tak i kvalitativní a finanční cíle a nástroje. Je nutné, aby byl POK propojen s aktualizací Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a Státní energetické koncepce.

Celou odpověď Svazu naleznete zde

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět