Stanovisko k Aktualizaci Národního plánu obnovy (květen 2023)

Aktualizace Národního plánu obnovy z dílny ministerstva průmyslu a úřadu vlády

Aktualizovaný plán představuje jednak úpravu stávajícího NPO a jednak návrh využití dodatečných zdrojů z RRF, včetně rozřazení reforem a investic mezi grantovou a úvěrovou část financování. Návrh zohledňuje doporučení Evropské komise a rozhodnutí Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni z 10. května 2023 o využití dodatečných prostředků.

Součástí aktualizace plánu jsou nové reformy a investice hrazené z dodatečných zdrojů RRF nad rámec původního NPO. Jedná se o tyto zdroje:
  1. navýšení grantové alokace pro ČR 602 mil. EUR,
  2. převodu finančních prostředků z Brexit Adjustment Reserve 54,9 mil. EUR,
  3. navýšení grantové alokace v rámci REPowerEU 680 mil. EUR a
  4. půjčky 5,5 mld. EUR.

Alokace jednotlivých investic a reforem odrážejí současný stav vyjednávání s Evropskou komisí, které neformálně probíhá již několik měsíců a může doznat změn zejména v souvislosti s vyjasněním pravidel pro finanční nástroje, nutností splnit 20 % digitální cíl a dalšími požadavky dané legislativou k RRF. Navrhovaná alokace NPO po jeho revizi činí cca 380 mld. Kč.

Po schválení bude aktualizovaný plán předložen oficiálně Evropské komisi, aby Česká republika mohla začít čerpat prostředky na nové reformy a investice hrazené z dodatečných zdrojů RRF. 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR podporuje naplnění záměrů a investic v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje (komponenta 5.2), energetice, čisté mobility, energetické bezpečnosti a dalších oblastí. 

Zároveň však rozporujeme doplnění neprojednaných a finančně náročných opatření v rámci ekosystému VaVaI (komponenta 5.3). Dále navrhujeme dílčí úpravy v oblasti energetiky, vzdělávání či čisté mobility.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět