Stanovisko ke konsolidačnímu balíčku

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, tedy tzv. konsolidační balíček veřejných financí.
Předkládaná legislativa je jedním z klíčových vstupů vládní koalice, která má snížit saldo státního rozpočtu dle odhadu vlády o cca 98 mld. Kč v roce 2024. Návrh se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů.

STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (SP ČR)

SP ČR si uvědomuje neudržitelnost současné situace, a proto podporuje nutnost konsolidace veřejných financí. Chápe také složitost politických dohod a chce podpořit balíček jako celek. Zároveň je ale třeba dořešit některé technické nejasnosti a doladit finální strukturu tak, aby negativní dopady byly co nejnižší.
Cílem připomínek je také poskytnutí bližšího pohledu a argumentů na daná témata, aby pro rozhodování vlády a následně zákonodárců byly k dispozici i další relevantní informace.
Svaz zejména požaduje a jako zcela zásadní a nezbytně nutné minimum v akceptaci připomínek SP ČR ze strany MF, případně vlády a dalších zástupců exekutivní a zákonodárné moci, vidí

  • vyhovění připomínkám technického či procesního charakteru k odstranění nepřesností, nejistot a zbytečné nesrozumitelnosti či komplikovanosti pro podnikatelské prostředí;

  • vyhovění připomínkám týkajícím se zrušení či omezení nepeněžních benefitů, zrušení osvobození u energetických daní týkajících se metalurgických a mineralogických procesů či zlepšení přístupu u odpočtů na VaV.

Svaz průmyslu dále žádá, aby vypořádání připomínek proběhlo prezenčně a na jednání byla jednotlivým připomínkám věnována dostatečná věcná pozornost (očekáváme fyzické vypořádání dle předkládací zprávy dne 8. června s dostatečným časovým prostorem pro důkladně projednání).

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět