Stanovisko k novele vyhlášky k hygienickým požadavkům na pitnou vodu

Cílem navržené novely je provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2020/2184 do národní legislativy ČR.


Připomínky Svazu průmyslu a dopravy


SP ČR navrhuje dílčí změny v novele vyhlášky, kde například požadujeme doplnit novou vysvětlivku k ukazateli jakosti pitné vody č. 21 bor nebo u ukazatele 65 uran požadujeme zvýšit limit na 20 μg/l.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět