Svaz uplatnil připomínky k programu podpory zákazníků v teplárenství

Vláda aktualizuje Program pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině.

Svaz k němu v rámci mezirezortního připomínkového řízení uplatnil připomínky, které poukazují na potřebu specifikovat předávání informací o příjemcích podpory, upravit oblastní vymezení podpory a lépe vymezit výpočet stropů v případě použití vícero paliv.

Celé stanovisko Svazu naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět