Stanovisko k Dopravním sektorovým strategiím - 3. fáze

Dopravní sektorové strategie 3. fáze ( DSS) z dílny Ministerstva dopravy ČR (MD)

DSS definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahuje principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových klastrů (dopravních tahů) při konkrétní výši finančního rámce. Dokument představuje základní resortní koncepci ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2024 až 2033 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050.

Dopravní sektorová strategie, 3. fáze pro období 2023 – 2033 s výhledem do roku 2050 je hlavním plánem zaměřeným na stanovení priorit rozvoje dopravní infrastruktury železniční, silniční a vodní dopravy se zohledněním finančních zdrojů, stavebních kapacit a materiálových zdrojů včetně zajištění kvalitní údržby.

Hlavními cíli dokumentu jsou:
  1. vytvoření databáze všech známých záměrů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury všech druhů dopravy ve vlastnictví státu; pro regionální infrastrukturu zjistit rozsah finančních potřeb,
  2. využití prognózy (pro rok 2050) sestavené s využitím národního multimodálního dopravního modelu určit metodou multikriteriálního hodnocení a zjednodušeného hodnocení přínosů a nákladů důležitost záměrů; záměry jsou členěny na projekty a náměty (hranice mezi oběma druhy záměrů není ostrá, obě kategorie se liší stavem přípravy a množstvím dostupných informací),
  3. tvorba prognózy finančních možností,
  4. rozdělení finančních prostředků pro potřeby oprav, údržby a provozování infrastruktury a pro rozvojové záměry a
  5. stanovení harmonogramu přípravy a realizace projektů a námětů seřazených do klastrů na základě pořadí důležitosti a dostupnosti finančních zdrojů.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR žádá dodatečné představení a diskusi o nastavení DSS, výpočtu jejích priorit a financování.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět