Stanovisko k novele nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (2023)

Novela nařízení vlády z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO)

Navrhované nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro předložení návrhu je potřeba lépe zajistit plnění požadavků na stavby podle § 156 stavebního zákona, pokud jde o stavební výrobky nepokryté harmonizační evropskou legislativou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011). Projektant stavby by měl mít k dispozici stejně komplexní a věrohodné doklady o vlastnostech výrobku, jako je tomu v harmonizované oblasti. Proto se navrhuje přiblížit obsah prohlášení o shodě vydávaného výrobcem jeho harmonizovanému ekvivalentu – prohlášení o vlastnostech. Dále se navrhuje zavést označování stavebního výrobku Českou značkou shody - obdoba evropského označení CE. Tyto změny přispějí k dosažení vyšší kvality a bezpečnosti staveb.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR navrhuje odložit novelizaci až do doby vydání nové verze nařízení č. 305/2011 – CPR. Zároveň žádáme vyjasnit úpravu České značky shody CCZ, nastavit dostatečné přechodné lhůty či změnit legislativní režim posuzování konkrétních stavebních výrobků.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět