Svaz uplatnil připomínky k návrhu Implementačních plánů programu Digitální Česko pro rok 2024

Svaz průmyslu a dopravy ČR k návrhu Implementačních plánů zejména podotýká, že ve všech navržených dokumentech chybí pohled, který by se zaměřoval na standardizaci digitalizace, která pomůže procesnímu řízení velkých agend, které prochází digitálně přes více subjektů.

Pokud nebude toto zajištěno, budou se velmi komplikovaně řídit digitální cesty těchto agend, protože si jednotlivé subjekty nebudou spolu rozumět. Pokud se tyto částí standardizují, výrobci digitalizačních a automatizačních řešení, včetně legacy systémů jednotlivých subjektů, budou svá řešení zajišťovat dle svých předpokladů a podstata nebude naplněna. Je důležité nastavit master standardy IT (datové modely, integrační platformy) a vymezit, kde je nutné je držet a kde je to již jen na jednotlivých subjektech. Bez tohoto předpokladu se bohužel digitalizace napříč segmenty pro občany ČR nedá udělat.

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět