Stanovisko k novele vyhlášky č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách.
Předmětem návrhu je v návaznosti na rozšíření kategorii výrobků podléhajících spotřební dani a povinnosti značení tabákovou nálepkou (navržené tzv. konsolidačním zákonem projednávaným jako sněmovní tisk 488) přiměřeně upravit ustanovení prováděcí vyhlášky.

STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SP ČR považuje vyhlášku za odpovídající tzv. konsolidačnímu zákonu tak, jak byl schválen vládou. Nicméně v samotném návrhu konsolidačního zákona je technicky nedotažená definice „náplně“ u zahřívaných tabákových výroků. Základ daně u zahřívaných tabákových výrobků se totiž místo dosavadní hmotnosti tabáku mění na hmotnost náplně, aniž by bylo definováno, co je to ta náplň. V praxi může být totiž za náplň považována celá tyčinka, jež se vkládá do zařízení.
Svaz průmyslu tento problém připomínkoval již ve vnějším připomínkovém řízení ke konsolidačnímu zákonu. Pokud by ještě došlo v dalším projednávání zákona k napravení nedostatků, bude třeba upravit i návrh vyhlášky.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět