Stanovisko k návrhu vyhlášky o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby

Svaz průmyslu vítá návrh nové Vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby k poskytnutí koncovým uživatelům služby elektronických komunikací přehledu o vyúčtovaných službách, a možnost kontroly jeho výdajů za poskytnuté služby tak jak předpokládá zákon č. 374/2021 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích.

Svaz využil možnosti vyjádřit se k této Vyhlášce a upozorňuje na některé nesrovnalosti ohledně náležitostí vyúčtování.

Podrobnosti naleznete přímo ve stanovisku.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět