Stanovisko Svazu k návrhu zákona o koncesionářských poplatcích


Svaz nesouhlasí se zavedením poplatku dle počtu zaměstnanců. Svaz průmyslu a dopravy ČR poslední tři roky diskutoval s Ministerstvem kultury i Českou televizí o zrušení koncesionářských poplatků za televizní obrazovky, které firmám slouží výhradně k průmyslovým účelům a nepřijímají televizní signál. Důvodem byla nadměrná finanční zátěž pro firmy, která navíc neodpovídá tomu, jak podniky televizory využívají.

Návrh novely zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl vložen do meziresortního připomínkového řízení, sice zohlednil připomínky Svazu průmyslu a podniky by měly být zproštěny odvodů za jednotlivé obrazovky. Nově však pro právnické osoby, zavádí poplatky dle počtu zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že návrh rozšiřuje okruh zařízení, za které se budou poplatky odvádět, jako jsou mobilní telefony, tablety, či notebooky, znamená to, že koncesionářské poplatky budou hradit prakticky všechny fyzické osoby v Česku, tedy z drtivé většiny zaměstnanci. Svaz průmyslu proto odmítá, aby firmy tyto poplatky odváděly ještě jednou, navíc za služby, které nevyužívají.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět