Svaz uplatnil připomínky k novele vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně


Novela vyhlášky zapracovává změny vyplývající z tzv. konsolidačního zákona, a to konkrétně zavedení možnosti vedení účetní a daňové evidence v jiné než české měně. Možnost účetnictví v cizí měně je naplněním dlouhodobého požadavku Svazu průmyslu, neboť řadě mezinárodně působících firem se sníží administrativní zátěž.


Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

SP ČR požaduje, aby vyhláška brala do úvahy také účetní jednotky, které již nyní „vedou účetnictví“ podle mezinárodních standardů IFRS a to v jiné měně, než v CZK. Tyto účetní jednotky vedou podle stávajících pravidel účetnictví duplicitně – tj. například v korunách a v eurech. Daným účetním jednotkám by mělo být umožněno:
a) převzít hodnoty určitých transakcí (se stejným účetním zobrazením) z účetnictví dle IFRS a případné rozdíly mezi přepočtenými hodnotami vykázat ve zvláštní položce, přičemž transakce s rozdílným účetním zobrazením by byly přepočteny dle pokynů zákona,
b) povolit převzít hodnoty u transakcí (se stejným účetním zobrazením) z účetnictví dle IFRS a provést přepočet transakcí s rozdílným účetním zobrazením tak, aby přepočtené hodnoty reflektovaly změnu funkční měny retrospektivně.
Pro účetní jednotky, které mají v IFRS jinou funkční měnu než CZK, by bylo komplikací a mělo by dopady i do odložené daně, kdyby měly rozdílnou výši zůstatků v obou účetních systémech způsobenou pouze odlišným okamžikem aplikace funkční měny v účetnictví dle IFRS a účetnictví dle české právní úpravy.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět