Připomínky ke Konsolidovanému znění aktualizace Národního plánu obnovy

Svaz uplatnil drobné připomínky ke Konoslidovanému znění aktualizace Národního plánu obnovy.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět