Svaz uplatnil připomínky k strategickému rámci 2030

V návaznosti na nové předpisy Evropské unie probíhá aktualizace Strategického rámce Česká republika 2030 s výhledem do roku 2050, který nastiňuje pokrok a výhled v plnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

 

Připomínky Svazu


Připomínky Svazu, které byly k aktualizaci uplatněny v rámci mezirezortního připomínkového řízení, poukazují na:

  • Nutnost zohlednit v rámci nových politik na české ale i evropské úrovni dopad na konkurenceschopnost průmyslu
  • Nutnost plně využívat výnosy z obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů plně na dekarbonizaci průmyslu, energetiky a dopravy - v souladu s předešlými vyjádřeními
  • Potřebu podporovat firemní výzkum, vývoj a inovace bez ohledu na velikost podniků, to samé se týká i opatření na dekarbonizaci samotnou
  • Potřebu maximálně využívat stávající infrastrukturu a přistupovat k opatřením v oblasti energetiky holisticky a napříč jednotlivými sektory energetiky
  • Neaplikovat nad rámec povinné EU legislativy zásadu Do No Significant Harm

Celé znění připomínek Svazu naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět