Připomínky Svazu k Národnímu implementačnímu plánu Stockholmské úmluvy perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2024 - 2029

Plán je strategickým a informačním dokumentem, veřejně dostupný. Jedná se o dynamický dokument, který zohledňuje celkový vývoj v oblasti POPs, managementu chemických látek a odpadů na národní a mezinárodní úrovni a v neposlední řadě reflektuje zařazení nových látek do příloh Úmluvy.

Připomínka Svazu

Svaz průmyslu požaduje doplnit do předloženého plánu, že se látky PFAS využívají v hasicích zařízeních například konkrétně v jaderné elektrárně Dukovany.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět