Stanovisko Svazu k návrhu zákona, kterým se mění zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie

Komplexní novelizace zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie reaguje na změny, ke kterým v posledních letech došlo v oblasti audiovizuální výroby, zejména ve způsobu šíření a konzumace audiovizuálního obsahu jeho uživateli.

Svaz průmyslu upozorňuje na problematické body, které se vyskytují napříč návrhem zákona, jedná se zejm. o problematiku poplatků nebo přímých investic.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět