Svaz uplatnil připomínky k nařízení o odvodu z nadměrných příjmů

Svaz uplatnil v rámci mezirezortního připomínkového řízení technické zásadní připomínky k návrhu novely nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formulářovém podání pro odvod z nadměrných příjmů.

Navrhované nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., stanoví vzor vyúčtování odvodu za druhé odvodové období, na základě zmocnění vlády podle § 95k odst. 4 energetického zákona. Návrh dále obsahuje úpravu týkající se zákonem uložené povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dále stanovuje jednak okruh údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů ověřovaných auditorem a jednak rozsah ověřovaných údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.

V nařízení je dle Svazu potřebné stanovit termín pro vrácení přeplatku poplatníkovi, vyjasnit používání některých pojmů u záloh a upravit některé části samotného formuláře.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět